Shi Mian Mai Fu (The House of Flying Daggers) (B1)

Year: 2004
Description:

Japanese B1 (28x40in)


SS/Rolled
Director: Yimou Zhang
Cast: Takeshi Kaneshiro, Andy Lau, Zhang Ziyi, Dandan Song